Phone+Book จับตู้หนังสือใส่บูทโทรศัพท์…แล้วปันกันอ่าน

Booth 00311ทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยี การเดินทาง การสื่อสาร การรับข่าวสาร จนให้การใช้ชีวิตของเรานั้นเปลี่ยนไปด้วย โดยเฉพาะในสังคมเมือง จะมีการเติบโตมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อะไรที่เคยใหม่ ทุกคนเคยให้ความสำคัญ  มาวันนี้อาจถูกลดบทบาทลง หรือถูกทิ้งไว้อย่างไร้ค่าไม่มีใครเหลียวแล

โทรศัพท์สาธารณะเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในวัฏจักรการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้ด้วยเช่นกัน บทบาทที่อาจจะน้อยลงไปกว่าเมื่อก่อน เพราะแทบทุกคนหันมาใช้มือถือ แต่นิวยอร์กทำให้เห็นการประยุกต์สิ่งที่มีอยู่เดิมนี้ให้กลับมามีสีสันให้กับเมืองอีกครั้ง

John Locke สถาปนิกชาวนิวยอร์ก มีแนวความคิดแบบเดียวกันกับ Phoneboox ของ James Econs ในสหราชอาณาจักร ได้ออกแบบ Phonebooth จากไม่อัดแผ่นใหญ่แผ่นเดียวที่ตัดตามแบบ และประกอบเข้าด้วยกัน โดยออกแบบให้ไม่ไปรบกวนการใช้โทรศัพท์แต่อย่างใด นับการออกแบบที่เพิ่มฟังก์ช่ันตู้วางหนังสือเข้ากับตู้โทรศัพท์ได้อย่างลงตัว แถมยังได้รับการแบ่งปันหนังสือจากคนในชุมชน เพื่อให้คนอื่นๆ ได้ยืมอ่าน หรือแลกเปลี่ยนหนังสือระหว่างกันอีกด้วย

นอกจากนี้ Phonebooth ยังได้ถูกแสดงใน Department of Urban Betterment หรือ DUB ซึ่งเป็นกลุ่มของคนที่ให้ความสำคัญ และต้องการจะพัฒนาเมืองนิวยอร์กที่เขาอยู่ให้ดียิ่งขึ้น โดยไม่คำนึงว่าจะมีลูกค้าหรือไม่ มีงบประมาณหรือเปล่า เพียงแค่มีความคิดที่สามารถสร้างแรงผลักดันใหม่ๆ ให้กับผู้คนก็พอ

อ้างอิง: designboom / gracefulspoon

Comments

comments

About the Writer

avatar

Vincent (Verarit Veranondh)Vincent Verarit Veranondh: จบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นสถาปนิกวัยกำลังเหมาะ ชอบศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆ โดยเฉพาะเอเชีย ถวิลหาอดีต และนำการเรียนรู้ที่ได้จากอดีต มาปรับใช้กับปัจจุบัน ชอบท่องเที่ยว ถ่ายภาพ และอื่นๆอีกมากมายที่ทำแล้วล้วนสร้างความสุข ให้ตนเองและผู้อื่น นอกจากนี้ยังเชื่อว่าความทรงจำส่งผลกับงานออกแบบ และมั่นใจว่าความสร้างสรรค์สามารถเปลี่ยนโลกได้View all posts by Vincent →

Comments

comments

Powered by Facebook Comments