ไม่ใช่เรื่องขี้ๆ เขาแปลง ‘ขี้หมา’ ให้เป็นสัญญาณ Wi-Fi ได้ด้วย!!