‘POOSH’ ห้องน้ำเคลื่อนที่ เปลี่ยนอุนจิเป็นปุ๋ย ลดโรค+ลดการเสียชีวิต

หลายท่านอาจจะไม่ทราบว่า ประชากรกว่าครึ่งของโลกอันสวยงามแห่งนี้ยังไม่มีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะใช้ อย่าว่าแต่ส้วมแบบนั่งยองๆ ที่เรานั่งจนปวดขาเลย เพราะลำพังเพียงส้วมหลุมก็ไม่มีให้ใช้ พื้นดินตามทุ่งจึงกลายเป็นที่ปลดปล่อยทุกข์ไม่ว่าจะเบาหรือหนัก ส่งผลทางอ้อมให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากน้ำและอาหารที่ถูกปนเปื้อนจากของเสียที่ถูกขับถ่ายออกมา กว่า 10,000 ชีวิต/วันของเด็กน้อยล้วนเสียชีวิตอันสืบเนื่องมาจากสาเหตุของการปนเปื้อน และภาวะการขาดอาหาร โดยเฉพาะกับประเทศด้อยพัฒนาที่ไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม

ด้วยสาเหตุนี้ ทีมนักออกแบบประกอบด้วย ยุน ฮี คิม (Yoon Hee Kim), แฮนนี่ ยู (Hannie Yu), อุนจัง ชอย (Eunjung Choi), มาร์ค วิททิ่ง (Mark Whiting) และศาสตราจารย์ แซงมิน เบ (Sangmin Bae) จึงร่วมกันคิดค้น POOSH ส้วมเคลื่อนที่ที่มีระบบการจัดการของเสียแบบครบวงจร ควบคุมกลิ่นเหม็นได้ดี และสะดวกในการใช้งาน โดยที่คุณสามารถนำ POOSH ไปต่อใช้กับถังที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางต่างๆ กันได้ เพิ่มความสะดวกให้กับการใช้งานมากขึ้น POOSH ประกอบด้วยที่นั่งถ่าย และถุงรองรับของเสีย โดยระบบจะทำการเปิด – ปิด ส่วนต่อเชื่อมระหว่างที่นั่งกับถุงรองรับของเสียอัตโนมัติเมื่อมีการใช้งาน ส่วนถุงรองรับของเสียทำจากพลาสติกชีวภาพ (Bio-Degradable) ที่สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติด้วยวิธีฝังกลบ และมีการเคลือบสารที่ช่วยเร่งปฏิกริยาเปลี่ยนของเสียจากการขับถ่ายพร้อมแปรสภาพให้กลายเป็นปุ๋ยให้เร็วขึ้นภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ ส่วนการมัดปากถุงก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพราะระบบได้ถูกออกแบบให้ปากถุงทำการปิดอัตโนมัติเมื่อเราดึงถุงรองรับของเสียออกจากที่นั่ง ช่วยให้การใช้งานสะดวกมากขึ้น

นอกจากประโยชน์ใช้สอยที่สอดคล้องกับการใช้งานของพื้นที่ด้อยพัฒนาแล้ว POOSH ยังเป็นผลิตภัณฑ์รักษ์โลกที่ผลิตจากขวดพลาสติกที่ใช้แล้ว ยาง พร้อมทั้งพลาสติกชีวภาพ สามารถทำความสะอาดได้ง่าย ไม่มีระบบกลไกที่วุ่นวายซับซ้อน และนี่คืออีกหนึ่งวิธีในการป้องกันการแพร่ระบาดจากต้นตอสาเหตุที่เกิดจากการขับถ่ายของเสีย ซึ่งช่วยลดอัตราการเสียชีวิต และการป่วยของเด็กในประเทศด้อยพัฒนาที่มาพร้อมสุขลักษณะที่ดีขึ้น

อ้างอิง :  Tuvie – Poosh Portable Toilet