Re-MUJI รีไซเคิลแฟชั่นสไตล์ญี่ปุ่น จากเสื้อตัวเก่าสู่เสื้อตัวใหม่

Mottimes Images 6320150907122343 E1443946877389


17

ถ้าใครเคยได้ใกล้ชิดกับครอบครัวคนญี่ปุ่นคุณคงสัมผัสได้ว่าในวิถีดั้งเดิมของชนชาตินี้ พวกเขาจะมีธรรมเนียมปฏิบัติและวิวัฒนาการในการ ‘ดูแลซ่อมแซมเสื้อผ้า’ มาโดยตลอด เช่นถ้าเสื้อสีซีด…เขาก็จะย้อมทับ หรือถ้าผ้าเก่าเป็นรู…เขาก็เย็บชุนเสียใหม่ เป็นต้น แต่ที่ผ่านมาวิถีเหล่านี้ยังไม่เคยเติบโตออกมานอกครัวเรือนสักเท่าไรนัก จนกระทั่งวันหนึ่งที่แบรนด์ดังอย่าง MUJI ลุกขึ้นมาประแป้งแต่งตัวให้กับภูมิปัญญาโบราณ โดยนำเสื้อผ้าเก่าของเหล่าลูกค้ามาผ่านกระบวนการย้อมสีใหม่ และขายมันอีกครั้งภายใต้ชื่อ Re-MUJI

กระบวนการสร้างสรรค์ Re-MUJI เริ่มต้นจากการประกาศรับบริจาคเสื้อผ้ามือสองของ MUJI จากทุกสาขาทั่วญี่ปุ่น จากนั้นก็คัดเลือกสินค้าที่ยังมีสภาพพอใช้ได้ นำไปผ่านกระบวนการทำความสะอาดและ ‘รีไซเคิล’ เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้วยเทคนิคการย้อมคราม ส่วนเสื้อผ้าที่ชำรุดเกินไปนั้น ทาง MUJI ก็จะส่งต่อให้กับโครงการ FUKU-FUKU project เพื่อนำเส้นใยไปรีไซเคิลเป็นเชื่อเพลิงไบโอเอทานอลต่อไป

Re-MUJI สร้างเสน่ห์ให้กับสินค้ารักษ์โลกไลน์นี้ด้วยการขายมันแบบ ‘ลิมิเต็ด เอดิชั่น’ ร้อยเล่าเรื่องราวว่าสินค้าทุกชิ้นผ่านการย้อมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ (ทำให้ลูกค้าไม่ต้องกังวัลเรื่องสีตก) แต่ในขณะเดียวกันก็ยังทรงเอกลักษณ์ในแบบ one of a kind เป็นของหายาก โดยเริ่มวางจำหน่าย ณ ร้าน MUJI เพียงสาขาเดียว (สาขาเทนจินไดเมียว เมืองฟุกุโอกะ) ที่น่าสนใจคือ Re-MUJI ตั้งราคาขายของทุกชิ้นไว้เท่ากันหมดที่ 2,900 เยน ไม่ว่าจะของผู้ชาย ของผู้หญิง หรือแอคเซสซอรี่ มันส่งสารกลายๆ ว่า เราทุกคนสามารถเข้าถึงและเป็นส่วนหนึ่งของกระแสวัฒนธรรมอันนี้ได้ ‘โดยเท่าเทียมกัน’

ถ้าคุณผู้อ่านคนไหนมีโอกาสเดินทางไปญี่ปุ่น และสนใจอยากเรียนรู้ถึงแนวคิดนี้มากขึ้น ลองแวะไปสัมผัส Re-MUJI ได้ที่ 4 สาขา คือ Tenjin Daimyo (ฟุกุโอกะ), ห้างสรรพสินค้า Nagoya Meitetsu (นาโกย่า), Yurakucho (โตเกียว) และ Kyoto BAL (เกียวโต)

ogimageimg31z0LzPCEXbgcd5AI0store01 mottimes_images_6320150907122343136156   contents_11_4remuji02

อ้างอิง: MUJI, Get Around Japan

 

Comments

comments

About the Writer

avatar

visa (Visa Sortrakul)บรรณาธิการ tcdcconnect.com และนักเขียนอิสระ สร้างแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมเมือง งานสร้างสรรค์ท้องถิ่น และการเดินทางกลับสู่ธรรมชาติ ปัจจุบันหลงใหลการประยุกต์อารยธรรมโบราณและองค์ความรู้ชาวบ้านสู่งานสร้างสรรค์ใหม่ๆView all posts by visa →

Comments

comments

Powered by Facebook Comments