Rubber Killer กู้ชีพ ชุบชีวิต หยุดข่มขืนโลก กับกระเป๋าเพื่อส่ิงแวดล้อม


ถ้าตัดเส้นแบ่งอาณาเขตที่มนุษย์กำหนดขึ้น โลกใบนี้ก็ไม่ต่างอะไรไปจากบ้านของพวกเราทุกๆ คน ทุกกิจกรรม ทุกการเดินทาง ล้วนส่งผลกระทบต่อโลกใบนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลย ก็คือ การบริโภคของคนบนโลกใบนี้นับวันยิ่งมีปริมาณที่สูงขึ้น สวนทางกับทรัพยากรธรรมชาติที่นอกจากจะไม่มีเพิ่มให้แล้ว ยังถูกมนุษย์ทำลายลงไปกับมือ

การกู้ชีพ ชุบชีวิต หยุดข่มขืนโลก จึงเป็นแนวทางที่นักออกแบบทุกคนควรจะตระหนัก อย่างน้อยก็เพื่อถนอมบ้านหลังเดียวของเราให้คงอยู่ และนี่ถือเป็นแนวคิดของการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Design) ของ สเริงรงค์ วงษ์สวรรค์ สถาปนิกอิสระ ผู้ก่อตั้ง Re-Leaf Studio ที่นำขบวนการ Reduce, Reuse และ Recycle มาเป็นโจทย์หลัก ผสมผสานกับการออกแบบ สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบ ขบวนการผลิต ไปจนถึงการใช้งานของผู้บริโภค ภายใต้แบรนด์ Rubber Killer

ผลิตภัณฑ์ Rubber Killer ใช้ยางในของรถทุกประเภทมาเป็นวัตถุดิบหลัก โดยเลือกใช้ตั้งแต่ยางในรถจักรยานที่มีขนาดเล็กที่สุด ไปจนถึงยางในของรถแทรคเตอร์ จากยางในที่ถูกทิ้งขว้างอย่างไร้ประโยชน์ กลายมาเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์นี้

นอกจากการออกแบบที่คำนึงถึงการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว Rubber Killer ยังให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขา โดยทำการฝึกฝนฝีมือแรงงานให้พวกเขาสามารถมีอาชีพเสริม พร้อมกับได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรม เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นทำงานแต่ละชิ้นได้อย่างเต็มฝีมือ ซึ่งโดยปกติแล้ว ชาวไทยภูเขาจะถูกกดขี่ค่าแรงอยู่เสมอ พร้อมๆ กับนำรายได้ส่วนหนึ่งของการขายผลิตภัณฑ์ Rubber Killer ไปเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนชาวไทยภูเขาอีกด้วย อันเป็นเครื่องตอกย้ำให้เห็นว่า ความคิดสร้างสรรค์ที่ดี = ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก + คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชน และผมเชื่อมั่นว่าทุกท่านก็สามารถทำได้เช่นกัน

อ้างอิง: www.facebook.com/rubberkiller