ปลุกชีพภูมิปัญญาการถนอมอาหารแบบโบราณผ่านงานดีไซน์สมัยใหม่