ดีไซเนอร์สาวสานเงื่อนเชือกเรือเหลือทิ้งให้เป็นเสื่อสลับสีแสนสวย