ไม่ธรรมดา!! ดูไบเริ่มติดตั้งต้นปาล์มพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วเมือง

3

เดี๋ยวนี้หลายประเทศทั่วโลกต่างก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนา ‘Smart City’ หรือ ‘เมืองอัจฉริยะ’ กันมากขึ้น ซึ่งนั่นก็หมายถึงการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับเมืองเพื่อให้เกิดการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายขึ้น ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดการใช้พลังงานของเมืองลง และล่าสุดประเทศดูไบก็ได้พัฒนานวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ที่มุ่งเน้นการมีพลังงานใช้อย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างเต็มตัว

นวัตกรรมที่ว่านี้ก็คือ ‘ต้นปาล์มพลังงานแสงอาทิตย์’ ที่มาในโครงสร้างรูปทรงต้นปาล์มสูงประมาณ 6.5 เมตร ใบปาล์มจะถูกติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 13.8 ตารางเมตรหันหน้าเข้าดวงอาทิตย์ ในขณะที่ส่วนของลำต้นจะติดตั้งอุปกรณ์ให้สามารถเชื่อมต่อและเลือกใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ โดยต้นปาล์มนี้จะถูกติดตั้งทั่วเมืองดูไบเพื่อใช้เป็นสถานที่ผลิตพลังงานที่ยั่งยืนแก่ชุมชนที่สามารถให้บริการสัญญาณ อินเตอร์เน็ทแบบไร้สายครอบคลุมรัศมี 100 เมตร, เป็นจุดชาร์ตแบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีความเร็วในการชาร์ทมากกว่า 2 เท่าของการชาร์ทโดยทั่วไป, สามารถให้ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ อาทิ ข่าวท้องถิ่น, สภาพอากาศ ผ่านทางระบบจอสัมผัสที่ติตตั้งไว้บนต้นปาล์ม, มีปุ่มกดแจ้งเหตุฉุกเฉิน, กล้องอินฟาเรด CCTV 360 องศา อีกทั้งยังให้แสงไฟในยามค่ำคืนและมีที่นั่งพักสำหรับผู้เข้าใช้บริการอีกด้วย

ขณะนี้ต้นปาล์มนี้ได้ถูกติดตั้งเพื่อใช้งานแล้วจำนวน 2 ต้นที่ Zabeel Park และบนชายหาด Surf Beach ใกล้กับ Burj Al Arab ซึ่งทางบริษัทผู้ผลิต Smart Palm มีแผนที่จะติดตั้งต้นปาล์มทั้งหมดจำนวน 103 ต้นทั่วเมืองดูไบเร็วๆ นี้ซึ่งจะช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

3048387-slide-s-1-dubai-is-building-smart-fake-palm-trees-that

cropped_img_66

3048387-inline-i-1-dubai-is-building-smart-fake-palm-trees-that-charge-phones-at-parks-and-beaches

3048387-slide-s-4-dubai-is-building-smart-fake-palm-trees-that

3048387-slide-s-5-dubai-is-building-smart-fake-palm-trees-that

อ้างอิง: Smart Palm, Fast Co Exist