‘Smog Free Tower’ เครื่องดูดฝุ่นควันกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก

57

สภาวะปัญหาหมอกควันพิษในประเทศจีนที่คร่าชีวิตผู้คนมากมาย เป็นแรงบันดาลใจให้หนุ่มดีไซเนอร์ชาวดัชท์ Daan Roosegaarde ผู้ก่อตั้ง Studio Roosegarrde พัฒนาเครื่องขจัดควันพิษ ‘Smog Free Tower’ ขึ้นเพื่อฟอกอากาศในพื้นที่เขตเมือง บริเวณสวนสาธารณะ หวังกระตุ้นให้ผู้คนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น

เจ้าเครื่องที่ว่านี้มีสูง 7 เมตร ถูกออกแบบให้ทำงานคล้ายกับเครื่องฟอกอากาศในโรงพยาบาล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้กำลังไฟเพียง 1,400 วัตต์ สามารถฟอกอากาศได้ถึง 30,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หลักการทำงานคือ ตัวเครื่องจะดูดฝุ่นควันผ่านทางช่องลม 6 จุดที่มีอยู่โดยรอบ และจะปล่อยไอออนประจุบวกออกไปตรวจจับฝุ่นละอองในอากาศ ในขณะที่ไอออนประจุลบก็จะรวมไอออนประจุบวกกับอนุภาคของฝุ่นละอองเข้าไว้ด้วยกันภายในเครื่อง โดยนาย Roosegaarde ได้นำฝุ่นควันเหล่านี้มาบีบอัดให้อยู่ในรูปทรงลูกบาศก์และนำไปทำเป็นเครื่องประดับอาทิแหวนและคัฟลิ้งค์เพื่อเป็นของที่ระลึกให้กับผู้ที่สนับสนับสนุนโปรเจ็กต์นี้ผ่านทางเว็บระดมทุน Kickstarter ด้วย

ขณะนี้เจ้าเครื่องฟอกอากาศที่นับว่าใหญ่ที่สุดในโลกเครื่องนี้ได้ถูกติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่เมือง Rotterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งในอนาคตนาย Roosegarrde หวังที่จะติดตั้งเครื่องนี้ในประเทศอื่นๆ ที่ประสบปัญหาหมอกควันจากมลพิษ เช่น อินเดีย เม็กซิโก และจีนด้วย

Smog-Free-Tower-by-Daan-Roosegaarde-3-1020x610

Smog-Free-Tower-by-Daan-Roosegaarde-4-1020x610

Smog-Free-Tower-by-Daan-Roosegaarde-2-1020x610

Smog-Free-Tower-by-Daan-Roosegaarde-11-1020x610

Smog-Free-Tower-by-Daan-Roosegaarde-14-1020x610

Smog-Free-Tower-by-Daan-Roosegaarde-15-1020x610

Smog-Free-Tower-by-Daan-Roosegaarde-16-1020x610

อ้างอิง: Dezeen, Inhabitat