ดีไซเนอร์หัวใสกับรถไอติมสีสดพลังแสงอาทิตย์ และข้อคิดเรื่องพลังงาน