ปลอกคอไฮเทค ช่วยลดการกระทบกระเทือนต่อสมองในกีฬารุนแรง

5

ในสหรัฐอเมริ