โรงหนังริมทาง Stairway Cinema เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อชุมชน