ชุบชีวิตอะไหล่จักรยานให้กลายเป็นที่แขวนของสารพัดประโยชน์