เป้ใส่น้ำเพิ่มคุณค่าชีวิตในการเข้าถึง ‘น้ำ’ ของประเทศด้อยพัฒนา

ทุกครั้งที่เริ่มหาข้อมูลสำหรับการเขียนบทความลงใน CreativeMove สิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้ผมได้เห็นมากที่สุดก็คือ ‘ความสะดวกสบาย’ ของพวกเราทุกคนที่ได้มีโอกาสอ่านบทความชิ้นนี้ ถามว่าเราสบายอย่างไร คำตอบก็คือ พวกเราทุกคนมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถหาได้ง่าย ฟ้ามืดก็เปิดไฟ จะอาบน้ำเพียงเปิดก๊อกน้ำประปาก็ส่งตรงถึงบ้าน

แต่สำหรับหลายๆ พื้นที่ โดยเฉพาะประเทศด้อยพัฒนา การเข้าหาแหลงน้ำที่เหมาะสมกับการบริโภคนั้นหาได้ยากเป็นอย่างยิ่ง เช่น ในประเทศแอฟริกา ผู้หญิงและเด็กต้องเดินเท้าเพื่อหาแหล่งน้ำโดยเฉลี่ย 5.6 กิโลเมตรต่อวัน สำหรับการบริโภคอย่างพอเพียงภายในครอบครัว ที่เลวร้ายไปกว่านั้น อุปกรณ์ที่นำไปขนน้ำ ล้วนเคยเป็นภาชนะที่ขนถ่ายสารที่เป็นพิษต่อร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นถังน้ำมันเบนซิน ถังใส่ยาปราบศัตรูพืช ถังสีทาบ้าน รวมไปถึงสารพิษต่างๆ

ด้วยเหตุผลนี้ Greif บริษัทผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ ตระหนักถึงพิษภัยอันตรายที่เกิดจากการใช้งานที่ผิดประเภทของถังใส่สารเคมี ตัดสินใจร่วมมือกับ Impact Economics ออกแบบเป้ใส่น้ำสะพายหลัง ภายใต้ชื่อ WaterWear ที่มีน้ำหนักเบากว่าถังเก่าที่เคยใช้ถึง 7 เท่า พร้อมทั้งสามารถขนถ่ายน้ำได้ถึง 20 ลิตรต่อครั้ง นอกจากนี้กระเป๋า WaterWear ยังมีความปลอดภัยต่อการบรรจุน้ำ และยังช่วยให้คนพื้นเมืองสามารถขนน้ำได้สะดวกขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสะพายหลังหรือเทินบนศรีษะ ซึ่งช่วยลดปัญหาอาการปวดหลัง และลดอุบัติเหตุขณะเดินทางได้อีกด้วย

และนี่คือแนวคิดในการหยิบยกเอาปัญหาพื้นฐานที่ถูกมองข้าม แล้วนำมาแก้ไขด้วยงานออกแบบ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนอีกหลายร้อยล้านคนที่ปัจจัย 4 ยังอยู่ห่างไกลจากการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน แล้วคุณหละ?! เริ่มต้นคิดเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมกันหรือยังครับ

[vimeo url=”http://vimeo.com/43442571″ width=”600″ height=”338″]

อ้างอิง : Greif WaterWear