14 ปีแห่งความหลังกับการ upcycling ขวดเก่าเก็บของพ่อ

14 ปีแล้วกับ Bottle Tree R