‘สยามกรีนสกาย’ ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมเมืองลอยฟ้ากลางสยามสแควร์

องค์การอนามัยโลก World Health Organization (WHO) ได้กำหนดค่ามาตรฐานอัตราพื้นที่สีเขียวอยู่ที่ 9 ตารางเมตรต่อคน ในขณะที่กรุงเทพฯ ซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็นที่ลุ่มเหมาะกับการเจริญเติบโต

avatar

Suwit

19 May 2015

คืนผักสดผลไม้อัปลักษณ์สู่ซูเปอร์มาร์เก็ต เพราะคุณค่าไม่ได้อยู่ที่หน้าตา

ถึงคราวตกอับเมื่อมนุษย์สร้างกฎเกณฑ์เฉดหัวผลไม้ผักสดที่ดูไม่สมบูรณ์ทิ้งขยะส่งโรงเลี้ยงหมูกลายเป็นอาหารมือ 2 ทั้งๆ ที่มันมิได้กระทำความผิดใดๆ การมองรูปลักษณ์ภายนอกที่สวยสดงดงาม

avatar

Suwit

26 June 2014

สัมมนา จุดกระแสการออกแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในมาตรฐานสากล

สัมมนา: จุดกระแสการออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในมาตรฐานระดับสากล เวลา วันที่ 27 มีนาคม 2555 | 14.00 – 16.30 น. สถานที่ คริสตัล แกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 อาคาร E

avatar

Admin

26 March 2012