การตลาดสุดมูฟ! เปลี่ยนโปรโมชั่น ณ จุดขาย เป็นจุดแจกรอยยิ้ม


ในการโปรโมชั่น ณ จุดขายสินค้าเพื่อสร้างยอดขายให้กับสินค้า สูตรสำเร็จคือการลด แลก แจก แถม เพื่อดึงดูดผู้ซื้อให้ซื้อสินค้าให้มากที่สุด แต่สินค้ายี่ห้อนี้กลับใช้ ‘รอยยิ้มแห่งความหวัง’ เป็นโปรโมชั่นจูงใจ

ในเดือนรอมฎอน หรือเดือนที่ 9 ของปฏิทินอิสลาม เป็นเดือนที่ชาวมุสลิมถือศีลอด ด้วยการงดอาหารและน้ำดื่มในช่วงพระอาทิตย์ขึ้น-ตกดิน เพื่อที่จะได้มีความตระหนักรับรู้ถึงคนยากคนจน เป็นเดือนแห่งการอบรมจิตใจ ทำความดี หยุดทำความชั่ว เดือนนี้จึงเป็นเดือนที่จูงใจให้ผู้ศรัทธาทำความดีมากยิ่งขึ้น และเน้นการบริจาคให้แก่คนยากไร้

Glad ผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับห่อเก็บอาหารเพื่อรักษาความสดและคุณค่าของอาหาร จึงช่วยรักษาความดีให้ทุกคนในช่วงเดือนรอมฎอนนี้ ด้วยแคมเปญ Glad- Bring a Smile เปลี่ยน Point of Sale (จุดขายสินค้า) เป็น Point of Hope สร้างความหวังและรอยยิ้มให้แก่เด็กด้อยโอกาส เชิญชวนให้ร่วมบริจาคอาหาร 20,000 มื้อให้แก่เด็กยากไร้ในแอฟริกา วิธีการก็แสนง่าย เพียงซื้อ Glad ก็เท่ากับร่วมบริจาค ผลของการบริจาคเห็นกันทันตาขณะที่หยิบสินค้าออกจากชั้นวาง ซึ่งถูกออกแบบมาพิเศษเป็นช่องๆ เพราะเมื่อกล่องสินค้าถูกผู้ซื้อใจดีดึงออกไป ผู้ซื้อจะได้เห็นเด็กแอฟริกันยิ้มแฉ่งขอบคุณอยู่ด้านหลังช่อง เด็กในแต่ละช่องก็ไม่ซ้ำหน้ากัน ยิ่งสินค้าถูกซื้อไปมาก รอยยิ้มของเด็กๆ ก็ปรากฏมากขึ้นเรื่อยๆ และเมื่อสิ้นสุดเดือนรอมฎอน Glad ก็ทำการบริจาคมื้ออาหารให้แก่เด็กๆ จำนวน 20,000 มื้อตามสัญญา ผลบุญก็ทันตา เพราะยอดขายในเฉพาะช่วงนั้นเพิ่มขึ้นถึง 31% แต่สิ่งที่ได้รับมีค่าตีเป็นราคาไม่ได้ คือรอยยิ้มแห่งความสุขของเด็กๆ และความประทับใจของผู้ซื้อที่มีต่อตราสินค้า

เป็นข้อพิสูจน์ว่า การสร้างยอดขายไม่จำเป็นต้องใช้การลดแลกแจกแถมมาล่อ การให้ผู้ซื้อมีส่วนร่วมในการคืนกำไรให้กับสังคม เป็นของสมนาคุณที่มีคุณค่าทางจิตใจประเมินค่าไม่ได้  สร้างได้ทั้งยอดขายและยอดประทับใจ

[youtube url=”http://youtu.be/rdZoXP35JSE” width=”600″ height=”340″]

อ้างอิง : Newswithtags