Green Hope: สวนผักแนวตั้ง เพื่อการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า

ก่อนที่ศูนย์การเรียนรู้จะถูกสร้างขึ้น พื้นที่เดิมของที่นี่คือแปลงผัก ที่คนในชุมชนอินทร์อุดมปลูกและสร้างรายได้ หลังจากที่ศูนย์การเรียนรู้ Green Hope ได้สร้างขึ้นแสนสิริและ CreativeMOVEก็ไม่ได้ลืมเรื่องสำคัญนี้ไป จึงใช้พื้นที่ที่เหลือโดยรอบของศูนย์การเรียนรู้ทำเป็นสวนผักแนวตั้งเพื่อให้คนในชุมชนได้ประโยชน์ในการปลูกผักสร้างรายได้และต่อยอดของแนวความคิดนี้ที่ว่าถึงจะเหลือพื้นที่ไม่เยอะแต่ก็สามารถทำพื้นที่ที่เหลือสร้างประโยชน์ได้สูงสุดเช่นกันโดยได้อาสาสมัครหลักคือคุณปริ๊นต์เจ้าชายผัก และทำชั้นวางผักสวนครัวจากอาสาสมัคร ธ.ไก่ชน

ในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคมที่ผ่านมาก็เริ่มกิจกรรมเวิร์คชอปจากคุณปริ๊นต์เจ้าชายผัก ทำสวนผักแนวตั้งโดยได้รับความสนใจจากคนในชุมชนอินทร์อุดมกันอย่างล้นหลาม โดยแนะนำวิทยากร แบ่งกลุ่ม และแบ่งงานตามความถนัดของแต่ละคน โดยการทำสวนผักแนวตั้งเริ่มแรกต้องผสมดินเพื่อเตรียมปลูกซะก่อน หลังจากนั้นก็นำกระป๋องสีมาเจาะรูก้นกระป๋องเพื่อระบายน้ำ แถมประหยัดและทนทานอีกต่างหาก โดยการปลูกผักจะมีสองแบบคือ แบบแรกใช้ต้น แบบที่สองใช้เมล็ด ในส่วนของการปลูกแบบใช้เมล็ดคือเมล็ดผักบุ้งและเมล็ดคะน้า เมื่อเจาะรูก้นกระป๋องสีแล้ว ก็นำดินใส่ลงไป จากนั้นก็นำไปยึดกับรั้ว แล้วโรงเมล็ด รดน้ำ  ส่วนที่ปลูกแบบใช้ต้น ก็นำต้นไม้ลงกระถางที่เตรียมไว้ จากนั้นเติมดินแล้วนำไปแขวนกับแผงเหล็กรอบอาคารเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์และยังซับความร้อนจากภายนอกได้ดี มีบางส่วนที่นำไปปลูกกับกระป๋องสีนำไปวางกับชั้นไม้ไผ่ และที่สำคัญสวนผักของชุมชนอินทร์อุดมได้ใช้ Eco Stone ที่ได้รับบริจาคมาช่วยในการรักษาความชื้นของดินอีกด้วย ส่วนผักที่ใช้ปลูกส่วนใหญ่จะเป็นผักสวนครัวอาทิ ตะไคร้ พริก กะเพรา โหระพา หญ้านาง มะเขือ สาระแหน่ รับรองว่าผักที่ใช้ปลูกสามารถนำไปประกอบอาหารเหมือนผักสวนครัวรั้วกินได้ตามแนวทางของในหลวงเราแน่นอน และสุดท้ายปรับภูมิทัศน์โดยรอบตัวอาคารโดยการปลูกหญ้ารอบๆห้องสมุด ได้ปรับหน้าดิน เก็บเศษหินเศษขยะออก นำดินสำหรับปลูกหญ้ามาเติม รดน้ำให้ดินชุ่ม แล้วก็นำหญ้ามาปลูกรดน้ำอีกครั้ง

บรรยากาศของกิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน เราไม่ได้มาทำงานแต่เรามาอาสาช่วยเหลือกันเต็มที่ ทั้งทีมงานจากแสนสิริ ครีเอทีฟมูฟ อาสาสมัครทุกเพศทุกวัย และคนในชุมชนอินทร์อุดม ยังได้รับความรู้ติดตัวกลับไปอีกด้วย เสียงหัวเราะเสียงการพูดคุยกันอย่างสนุกสนานเป็นกันเอง นี่แหละคือกำไรที่ได้รับเมื่ออาสามาเป็นอาสาสมัคร ถึงพื้นที่ปลูกผักจะน้อย แต่ถ้าคิดและดัดแปลงในสิ่งที่เรามีอยู่รับรองว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้แน่นอน กิจกรรมดีๆยังมีอย่างต่อเนื่อง ติดตามข่าวสารของการเป็นอาสาสมัครได้ที่ www.facebook.com/CreativeMOVE