Cowspiracy : สาเหตุของโลกร้อนที่คนไม่ค่อยพูดถึง

Cowspiracy 001 E1449143404458


78

โลกเรากำลังเผชิญกับปัญหาสภาวะโลกร้อน หลายประเทศตื่นตัวและวิตกกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งตัวการหลักที่มักถูกมองว่าเป็นผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศก็คือ โรงงานอุตสาหกรรมหรือระบบการเดินทางขนส่ง แต่จะรู้สึกอย่างไรถ้าบอกว่าความเชื่อนั้นไม่ถูกต้อง เพราะมีปัจจัยอื่นที่ปล่อยกระจายก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศมากกว่าหลายเท่าซึ่งก็คือ ระบบการปศุสัตว์เพื่อนำไปใช้ในธุรกิจด้านอาหาร และนี่คือที่มาของหนังสารคดีฃุดนี้ ‘Cowspiracy’

หนังได้นำเสนอข้อเท็จจริงบางอย่างที่เรามองข้าม ไม่รู้หรือไม่ใส่ใจ เกี่ยวกับการเลี้ยงวัวเพื่อป้อนเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมอาหาร มีพื้นที่ป่าดิบฝนจำนวนมากที่ถูกทำลายไป การใช้น้ำจำนวนมหาศาลเมื่อเทียบกับกิจกรรมอื่นๆ ของมนุษย์ จากสถิติหลายชิ้นที่ฟังแล้วชวนตกใจ เช่น กระบวนการปศุสัตว์ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 18 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ซึ่งนับว่ามากกว่าระบบการขนส่งทุกชนิดรวมกัน การเพิ่มขึ้นของก๊าซมีเทนจากมูลสัตว์มีส่วนทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากกว่าคาร์บอนถึง 86 เท่า หรือ 65 เปอร์เซ็นต์ของไนตรัสออกไซด์ที่ทำให้โลกร้อนเกิดจากการทำปศุสัตว์ ฯลฯ เหล่านี้สะท้อนถึงอะไรกัน

สารคดีเรื่องนี้เขียนบทและกำกับฯโดย Kip Anderson เขากำลังชี้ชวนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของสภาวะโลกร้อนกับธุรกิจการผลิตอาหารสัตว์ โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อกระตุ้นให้เรามองปัญหาร่วมกัน และคงไม่ใช่จะต่อต้านการเลี้ยงสัตว์ แต่เป็นสัญญาณบ่งบอกให้รู้ว่า พฤติกรรมการบริโภคของผู้คนในสังคม วิธีการผลิต รวมถึงกลไกที่ขับเคลื่อนระบบธุรกิจนี้กำลังสร้างปัญหา บางทีคงต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบและทบทวนกันอย่างจริงจัง ก่อนที่สภาพแวดล้อมจะสูญเสียไปจนเกินเยียวยา

 

cowspiracy 002 cowspiracy 004 cowspiracy 005 cowspiracy 003 cowspiracy 006 cowspiracy 007

อ้างอิง: Cowspiracy, Huffington Post

Comments

comments

About the Writer

avatar

chronos (วรัญญู อุดมกาญจนานนท์)รักงานเขียนทำงงานอิสระด้านสื่อสารหลากหลายรูปแบบ ทุกครั้งที่ทำงานก็มีอะไรใหม่ๆให้เรียนรู้อยู่เสมอ ตัวหนังสือแทนความคิดที่เรามีกับโลกภายนอก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันอย่างยากที่จะแยกขาดจากกันได้View all posts by chronos →

Comments

comments

Powered by Facebook Comments