เอนิเมชั่น ‘MAN’ สะท้อนแสบทรวง ‘มนุษย์’ ผู้สร้างหรือผู้ทำลาย