a day Foundation Infographic: โรคซึมเศร้า สัญญาณอันตรายของการฆ่าตัวตาย

a day Foundation Infographic 001: โรคซึมเศร้า สัญญาณอันตรายของการฆ่าตัวตาย โดย ญาณิศา อุดมศักดิ์พิบูลย์

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา เราคงจะได้ยินข่าวสลดเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายกันอยู่บ