a day Foundation Infographic: หวยไม่มีวันตาย ไปจากสังคมไทยจริงหรือไม่ ?

ทุกๆ วันที่ 1 และ 16 ของเดือน เชื่อว่าหลายๆ คนคงตั้งตารอเป็นพิเศษ เพราะเป็นวันที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่า “วันหวยออก” ซ