a day Foundation Infographic: ‘ศัลยกรรม’ เรื่องธรรมดาของคนรุ่นใหม่?

ต้องยอมรับว่าไม่ว่ายุคไหน คนส่วนใหญ่ก็ยังมองว่าเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกนั้นเป็นสิ่งสำคัญเพราคิดว่าจะช่วยเพื่อโอกาสทางสังค