Infographic: 9 อาหารมีประโยชน์ ลดคอเลสเตอรอล

คอเลสเตอรอลจะมีประโยชน์ในด้านการเสริมสร้างพลังงานแก่ร่างกายของคน แต่ถ้ามีมากจนล้น อาจส่งอันตรายถึงชีวิตได้ ปัจจัยเสี่ยงที่นำไปสู่การมีคอเลสเตอรอลสูงจนเป็นปัญหา เหล้า บุหรี่ ความดัน ไ