Infographic: Arctic ละลาย! ใครว่าเรื่องไกลตัว (Melting Arctic)

ทวีปที่ดูห่างไกลและไม่มีใครใส่ใจว่าน้ำแข็งขั้วโลกกำลังละลายมากขึ้นทุกขณะ ภาวะโลกร้อนด้วยน้ำมือมนุษย์ทำให้ตู้เย็นของโลกตกอยู่ในสถานการณ์คับขัน มาร่วมใส่ใจและปกป้องอาร์กติกเพื่อโลกของเรา

(*) คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่