Infographic: เมืองกินป่า น้ำกินเมือง (More city, Less forest)

S4


การพัฒนาในด้านต่างๆ ส่งผลให้เมืองขยายตัวอย่างรวดเร็ว แต่ความเจริญที่มองข้ามธรรมชาตินั้น ย่อมมีผลร้ายตามมาอย่างไม่อาจทานไหว ต้นไม้ผู้ดูดซับน้ำลดน้อยลงทุกวัน ส่งผลให้อุทกภัยเกิดขึ้นเป็นเงาตามตัว หากเมืองยังคงกินป่า อนาคตน้ำคงตามมาจนเราอยู่ไม่ได้เช่นกัน

(*) คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่

Comments

comments

Comments

comments

Powered by Facebook Comments