Infographic: หยุดสูบบุหรี่แล้วได้อะไร (Stop Smoking)

ความเชื่อผิดๆ มากมายที่เกียวกับการเลิกบุหรี่ เพียงตัดสินใจเลิกสูบนับตั้งแต่วินาทีแรก ร่างกายก็ได้รับการฟื้นฟู และความเสี่ยงต่อ โรคร้ายทั้งหลายก็ลดลงทันที

(*) คลิ๊