Infographic: ซดพลังงาน ผลาญพลังเงิน (Thailand Energy Report)

ทุกวันนี้เรานำเข้าพลังงานกว่า 60 เปอร์เซ็น เราใช้พลังงานจากน้ำมันปิโตรเลียมเป็นอันดับ 1 รองลงมา คือ ไฟฟ้าและถ่านไม้ การนำเข้าพลังงานทำให้เราต้องสูญเงินกว่า 1,125 ล้านบาทต่อปี สถิติเหล่านี้ คือ สถานการณ์พลังงานของประเทศไทยที่คุณอาจไม่รู้

(*) คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่