Infographic: ซดพลังงาน ผลาญพลังเงิน (Thailand Energy Report)

Energy


ทุกวันนี้เรานำเข้าพลังงานกว่า 60 เปอร์เซ็น เราใช้พลังงานจากน้ำมันปิโตรเลียมเป็นอันดับ 1 รองลงมา คือ ไฟฟ้าและถ่านไม้ การนำเข้าพลังงานทำให้เราต้องสูญเงินกว่า 1,125 ล้านบาทต่อปี สถิติเหล่านี้ คือ สถานการณ์พลังงานของประเทศไทยที่คุณอาจไม่รู้

(*) คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่

Comments

comments

About the Writer

avatar

InfographicMOVE (InfographicMOVE )www.facebook.com/InfographicMOVE | Twitter: @InfographicMOVEView all posts by InfographicMOVE →

Comments

comments

Powered by Facebook Comments