Infographic: ช้างกูอยู่ไหน! (Where is my elephants)

ปีพ.ศ. 2555 จับยึดงาช้างทั่วโลกได้ถึง 5,259 กิ่ง นั่นหมายความว่า มีช้างตายอย่างน้อย 2,629 ตัว แต่บทลงโทษของการลักลอบล่าช้างคือ ปรับเงินเพียง 2,000-3,000 บาทเท่านั้น

(*) คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่