‘Bridges for Music’ สะพานดนตรีเชื่อมสายใยโลก

426 E1405143221287


เราตีโพยตีพายเมื่อต้องเผชิญชีวิตในสังคมที่มีความแตกต่างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่คนกลุ่มหนึ่งกลับทำตรงข้าม พวกเขามองเห็นปัญหา แล้วพยายามย่อโลกให้เล็กลงและอบอุ่นขึ้นด้วยการใช้ดนตรีอิเล็กทรอนิกเป็นใบผ่านทางอันเข้มแข็ง

บริดจ์ส ฟอร์ มิวสิค (Bridges For Music) หรือ BFM เป็นองค์กรไม่หวังผลกำไรที่ดึงเอาดนตรีมาเป็นตัวเชื่อมสังคมที่แตกต่าง เพราะโดยธรรมชาติของดนตรีเองนั้นจะไม่มีการตั้งเงื่อนไข ไม่มีการแบ่งแยกชนชั้น ฐานะ หรือสีผิว หากมีเพียงอย่างเดียวที่คนฟังและคนผลิตผลงานปรารถนา นั่นคือ ดนตรีแบบที่พวกเขาชอบที่จะฟังหรือรักที่จะทำ และเมื่อได้อยู่ในวงจรของคนฟังเพลงและคนทำเพลงที่มีรสนิยมเดียวกันแล้ว เราทุกคนก็ล้วนเป็นมนุษย์ที่มีความเท่าเทียมและสิทธิเสรีภาพ

BFM ให้ศิลปินเข้ามามีส่วนร่วมเต็มตัวในโครงการต่างๆ เพื่อนอกจากเยาวชนจะได้เรียนรู้จากศิลปินโดยตรง เกิดแรงบันดาลใจ และองค์กรประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์แล้ว นักดนตรีหรือศิลปินผู้ผลิตงานเพลงในปัจจุบันยังถือว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดของวัยรุ่น พวกเขาสามารถสื่อสารให้แฟนคลับรับรู้ถึงการมีอยู่ของสังคมย่อยๆ ที่ถูกละเลย และเมื่อมีความเข้าใจมากขึ้น ก็จะนำไปสู่การร่วมแรงร่วมใจลงมือปฏิบัติให้เกิดสังคมที่ดีกว่าได้เร็วและกว้างขวางขึ้น

ทั้งนี้ เป้าหมายหลักของ BFM มีอยู่ 5 ข้อ คือ Enhance – ให้เยาวชนได้สร้างโอกาสและมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมด้วยดนตรีที่เขาเรียนรู้ Inspire – ใช้ดนตรีเป็นสื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในท้องถิ่นรุ่นต่อไป Connect – เป็นสายใยเชื่อมระหว่างสังคมที่ด้อยโอกาสกับโลกภายนอก โดยให้คนเมืองใหญ่หรือคนต่างถิ่นได้เห็นความสามารถทางดนตรีของพวกเขา Raise Awareness – ให้โลกได้ตระหนักถึงปัญหาภายในชุมชนผ่านการแสดงออกทางดนตรี และ Gather – รวบรวมผู้คนจากต่างที่ต่างถิ่นมาร่วมปิดช่องว่างทางสังคมและเศรษฐกิจผ่านดนตรี ซึ่งรวมถึงการลดความขัดแย้งและความแตกต่างทางเชื้อชาติ การศึกษา และฐานะด้วย

รูปแบบการทำงานของ BFM คือ พวกเขาจะชักชวนศิลปินสายดนตรีอิเล็กทรอนิกหรือแนวเต้นรำตั้งแต่ระดับต้นๆ ของโลก เช่น ริชี่ ฮาวทิน, สกริลเลกซ์ (ศิลปินผู้ชนะรางวัลแกรมมี่), โกลด์ฟิช, บอยนอยซ์, ลูเซียโน และแบล็ค คอฟฟี เป็นต้น มาร่วมทำกิจกรรมทางดนตรีเพื่อสังคมที่ถูกมองว่าเป็นชุมชนด้อยโอกาสและตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลหรือเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างประเทศแถบแอฟริกา กิจกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นนั้นก็มีหลากหลาย อาทิ การจัดเวิร์คช็อปสอนผลิตดนตรีแนวอิเล็กทรอนิก การเข้าร่วมเสวนาดนตรี การจัดโครงการพิเศษเพื่อขยายฐานหรือแหล่งความรู้ รวมไปถึงการนำเยาวชนที่ได้รับการฝึกออกไปเผชิญโลกดนตรีของจริง

ดังล่าสุดที่ BFM นำเด็กๆ ไปประเทศอังกฤษ เพื่อร่วมแสดงที่กลาสตันบิวรี เทศกาลดนตรีและศิลปะที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา นับเป็นก้าวสำคัญของการสร้างสะพานเชื่อมโลกที่ไม่ธรรมดาเลย

ตัวอย่างภาพยนตร์สารคดีที่รวบรวมการกิจกรรมดีๆ ของ BFM และได้ศิลปินอิเล็กทรอนิกชื่อดังอย่างริชี่ ฮาวทิน, สกริลเลกซ์ และลูเซียโน มาเป็นแขกคนพิเศษ

อ้างอิง: Bridges For Music, เฟซบุ๊ค Bridges For Music

Comments

comments

About the Writer

avatar

Kay (สิริกาญจน์ สมนึก)ชอบเขียน ชอบฟังเพลง ชอบธรรมชาติ ชอบสีส้ม สีเขียว สีเหลือง ชอบใช้เวลาในการทำอะไรแต่ละอย่าง ชอบให้ชีวิตค่อยๆ เดินไป ไม่ชอบกินผักที่มีคำว่า "หอม" ประกอบอยู่ในชื่อView all posts by Kay →

Comments

comments

Powered by Facebook Comments