ก้าวช้าๆ ของศิลปินไทยกับการโอบอุ้มสิ่งแวดล้อมด้วยเสียงเพลง

บทบาทของนักร้อง/นักดนตรีของไทยที่