บทสัมภาษณ์ ผู้จัดการกองสื่อสังคมดิจิทัล บมจ. การบินไทย กับ โครงการ GREEN RANGERS

12086766 10153102172647109 1417587350 N

นายบุญเลิศ นวลละออ ผู้จัดการกองสื่อสังคมดิจิทัล บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า  ” การบินไทย ยินดีที่ได้สนับสนุนกิจกรรมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Read More

ผู้จัดการกองสื่อสังคมดิจิทัล บมจ. การบินไทย มอบบัตรโดยสารไป – กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่

44

นายบุญเลิศ นวลละออ ผู้จัดการกองสื่อสังคมดิจิทัล  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มอบบัตรโดยสารไป – กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่

Read More

‘Rebirth After Reading’ หมึกพิมพ์เลือนได้ใน 3 วันคืนชีวิตให้กระดาษ A4

Screen Shot 2015 05 16 At 9.41.32 PM

งานเอกสารทำให้มนุษย์ออฟฟิศรู้ดีว่าแต่ละวันเราต้องสั่งพิมพ์เอกสารไปมากมายแค่ไหน และถึงแม้ว่าจะพยายามรียูส โดยเอาอีกหน้าที่เหลือมาใช้ใหม่กระดาษกว่า 60 % ก็มีอายุสั้น ถูกโยนท้ิงถังขยะ

Read More