ผู้จัดการกองสื่อสังคมดิจิทัล บมจ. การบินไทย มอบบัตรโดยสารไป – กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่

44


4

นายบุญเลิศ นวลละออ ผู้จัดการกองสื่อสังคมดิจิทัล  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มอบบัตรโดยสารไป – กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ให้แก่ คุณสุทธาสิณี บุญทนาวงษ์ และคุณศราวรรณ สัครพันธ์ ผู้โชคดีที่ร่วมโหวตหาผู้ชนะเลิศในโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์โปรโมทชุมชนท่องเที่ยวสีเขียวกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบยั่งยืน  Green Rangers ผ่านสื่อออนไลน์  เป็นการสนับสนุนกิจกรรมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ การบินไทย สำนักงานใหญ่

 

 

Comments

comments

Comments

comments

Powered by Facebook Comments