Henry Franks: ผู้บกพร่องด้านการอ่านสู่นักสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อมวลชน

หากจะพูดถึงนิยามของการออกแบบ สิ่งแรกๆ ที่เราจะนึกถึงก็คงจะเป็นการผลิตผลงานที่สามารถสร้างความพึงพอใจและตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้ใช้งาน ขณะเดียวกัน

avatar

sudaporn

16 April 2014

‘ปฐม’ ดีไซน์อักษรภาษาไทยสำหรับกลุ่มอาการอ่านหนังสือไม่ออก

หลังจากมีการออกแบบชุดอักษร ‘Dyslexie’ โดย Christian Boer นักออกแบบชาวเนเธอแลนด์กันไปแล้ว ในฟากของนักออกแบบไทยรุ่นใหม่อย่าง ภาณุวัฒน์ อู้สกุลวัฒนาก็หยิบเอาชุดอักษร

avatar

sudaporn

2 April 2014

Dyslexie (ดีสเล็กซี่) ฟ้อนท์สำหรับอาการอ่านหนังสือไม่ออก

Dyslexia (ดิสเล็กเซีย) อาจเป็นคำที่ไม่คุ้นหูสำหรับใครหลายคน แต่ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านภาษาดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่แกะกล่องแต่อย่างใด ซึ่งใครที่ยังไม่รู้ เราขออธิบายภาวะที่ว่านี้

avatar

sudaporn

17 January 2014

อัจฉริยะของโลกกับโรค ‘ดิสเล็กเซีย’ อ่านหนังสือไม่ออก เขียนหนังสือไม่เป็น

โรคดิสเล็กเซีย (Dyslexia) คือ ความบกพร่องในการอ่าน มีปัญหาในการอ่านเขียน สะกดคำติดขัด ผสมคำไม่ได้ จัดเป็นความผิดปรกติเฉพาะด้านการเรียนรู้ (Learning Disorder)  มีสาเหตุ

avatar

Jongjitr

25 June 2013