Dyslexie (ดีสเล็กซี่) ฟ้อนท์สำหรับอาการอ่านหนังสือไม่ออก

Dyslexia (ดิสเล็กเซีย) อาจเป็นคำที่ไม่คุ้นหูสำหรับใครหลายคน แต่ภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านภาษาดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่แกะกล่องแต่อย่างใด ซึ่งใครที่ยังไม่รู้ เราขออธิบายภาวะที่ว่านี้

avatar

sudaporn

17 January 2014