ระวัง!! ไอ้บ้ากาม ไอ้หื่น ตาแก่ตัณหากลับ อาจกำลังแชทกับลูกคุณ!

เทคโนโลยีไอซีทีในปัจจุบันทำให้คนเราสื่อสารกันง่ายยิ่งขึ้นแม้จะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหน หรือแม้แต่จะไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันก็ตาม ในแง่ดีก็มีมากมาย ในแง่ร้ายคือทำให้เกิดคนที่ไม่หวังดีใช้

avatar

Jongjitr

17 January 2014