2nd Look: วัยรุ่นไร้บ้านคือปัญหาสังคม? โปรดมองเขาในมุมใหม่

ในสหรัฐอเมริกามีวัยรุ่นไร้ที่อยู่อาศัยเร่ร่อนอยู่ตามท้องถนนจำนวนมากถึง 2.5 ล้านคน วัยรุ่นโฮมเลสเหล่านี้มักถูกมองว่าเป็นปัญหาสังคม เป็นอาชญากร ติดยา เป็นเด็กที่หนีออกจากบ้าน แต่ทั้งหมด

avatar

Bhirada

26 February 2016