2nd Look: วัยรุ่นไร้บ้านคือปัญหาสังคม? โปรดมองเขาในมุมใหม่

ในสหรัฐอเมริกามีวัยรุ่นไร้ที่อยู่อาศัยเร่ร่อนอยู่ตามท้องถนนจำนวนมากถึง 2.5 ล้านคน วัยรุ่นโฮมเลสเหล่านี้มักถูกมองว่าเป็นปัญหาสังคม เป็นอาชญากร ติดยา เป็นเด็กที่หนีออกจากบ้าน แต่ทั้งหมด

avatar

Bhirada

26 February 2016

ชาวอิหร่านชวนสร้าง ‘ผนังแห่งความเมตตา’ บริจาคเสื้อผ้าให้คนไร้บ้าน

อีสปเคยกล่าวไว้ว่า “ความเมตตา..ไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใด ย่อมมีค่าเสมอ” หากตั้งใจที่จะ ‘ให้’ แก่ผู้อื่นแล้ว ก็ลงมือทำได้เลย ไม่ต้องรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือตั้งองค์กรอะไรให้วุ่นวาย ดูอย่าง

avatar

Chidsu

8 February 2016

Crack+Cider ป๊อบอัพสโตร์เปิดให้ชาวลอนดอนช็อปสินค้าให้คนไร้บ้าน

เคยมั้ยเวลาที่เราเดินผ่านคนไร้บ้านหรือ homeless แล้วอยากที่จะช่วยเหลือ แต่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไง ครั้นจะให้เงินก็กลัวว่าพวกเขาจะเอาไปซื้อสิ่งที่ไม่จำเป็น อาทิ เหล้า ยา