‘How to Survive a Plague’ ฝ่าทางตันแห่งความตายของโรคเอดส์

เราจะนิ่งเฉยแล้วรอความตาย หรือจะลุกขึ้นเรียกร้องขอความช่วยเหลือและผลักดันเพื่อหาทางรักษาโรคเอดส์ นั่นเป็นคำถามที่กลุ่มรณรงค์เรียกร้องเพื่อการรักษาโรคเอดส์สองกลุ่มในประเทศสหรัฐอเมริกากล่าวไว้ในอดีต

avatar

Taka

20 December 2012