‘Like a girl’ ปลุกพลังของเด็กผู้หญิง สัปดาห์เดียวยอดวิวพุ่ง 13 ล้านวิว!

ถ้ามีคนขอให้คุณวิ่งแบบเด็กผู้หญิงจะวิ่งยังไง? วิ่งเหยาะแหยะหรือวิ่งให้เร็วที่สุด ถ้ามีคนขอให้คุณสู้แบบเด็กผู้หญิงจะสู้ยังไง? อ่อนปวกเปียกหรือสู้ยิบตา มันขึ้นอยู่กับว่าคุณตีความ ความเป็นเด็กผู้หญิง

avatar

Jongjitr

17 July 2014