ปลุกชีพภูมิปัญญาการถนอมอาหารแบบโบราณผ่านงานดีไซน์สมัยใหม่

ภูมิปัญญาโบราณที่เกิดจากการเรียนรู้ เข้าใจ และเคารพต่อธรรมชาติยังคงคลาสสิก แล้วก็ยังใช้ได้ไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัยก็ตาม หนึ่งในนั้นคือวิธีถนอมและเก็บรักษาอาหารที่เชื่อแน่ว่าไม่ว่าวัฒนธรรมใด

avatar

sudaporn

29 September 2013