‘Lapka’ เครื่องวัดสภาวะอากาศแบบพกพาดีไซส์สุดเนี้ยบ

ในที่สาธารณะ ในสถานการณ์ที่ต้องปะทะสังสรรค์กับผู้คนมากมาย เราคงต้องระมัดระวังเรื่องสุขอนามัยไปโดยปริยาย ความสกปรกเป็นสิ่งที่เราเห็นเลี่ยงได้ แต่สำหรับโลกที่มองไม่เห็น

avatar

asira

2 December 2013

สองหนุ่มเนิร์ดชวนสร้างรถมีสมอง ด้านในเป็นห้องทดลองเคลื่อนที่

แรกเริ่มเดิมทีนั้น คำว่า ‘วิทยาศาสตร์’ เกิดขึ้นจากการสังเกตถึงปรากฏการณ์สักอย่างหนึ่ง ตั้งสมมติฐาน และเพื่อให้แน่ใจว่าสมมติฐานถูกต้อง ผู้สังเกตต้องทดสอบสมมติฐานด้วยการทดลอง เมื่อทดลองจัด

avatar

Chidsu

20 September 2013

‘Foldit’ เกมวิทยาศาสตร์หาโครงสร้างโปรตีนช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

หลายๆ ครั้งในการทำงานชีวการแพทย์ การค้นหาที่มาของโรค กลไกการทำงาน หรือการสร้างยานั้น นักวิทยาศาสตร์จำเป็นต้องรู้โครงสร้างของอนุภาคพื้นฐานต่างๆ ซึ่งก็คือโปรตีน แต่การที่จะหา

avatar

Chakard Chalayut

15 November 2012