นิทรรศการออกแบบโปสเตอร์ “ถีบฉันทำไม?​ | Why Ride? Bicycle Poster Exhibition

นิทรรศการออกแบบโปสเตอร์ “ถีบฉันทำไม?​ (Why Ride?)”

CreativeMOVE และ สมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย (ThaiGA) ชวนชมนิทรรศการออกแบบโปสเตอร์จักรยาน “ถีบฉันทําไม? (Why Ride?)” ส่วนหนึ่งในงาน BANGKOK DESIGN FESTIVAL 2012 ณ Grand Hall ชั้น 1 Siam Discovery ตั้งแต่วันที่ 14 ถึง 19 พฤศจิกายน 2555 โดยผู้ชนะเลิศ 5 คน ร่วมกับนักออกแบบ 100 คน ที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้ส่งผลงานร่วมประกวดในโครงการ “ถีบฉันทำไม (*) และร่วมชมผลงานร่วมออกแบบโดยนักออกแบบรับเชิญพิเศษ 5 ท่าน

ในการนี้ CreativeMOVE และ สมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย (ThaiGA) จึงใคร่ขอเรียนเชิญ ผู้สนใจเข้าร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงานนิทรรศการและพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดโครงการ “ ถีบฉันทําไม ? Why Ride ?”  โดยจะจัดขึ้น ณ Grand Hall ชั้น 1 Siam Discovery ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา 18.00 น. – 20.00 น.

(*) ภายในงานพบกับจักรยาน 10 คันที่ไม่ธรรมดา (Vintage, Special Edition, Limited Edition)
(*) เจ้าของผลงานที่เข้ารอบ 100 คนที่มาร่วมงานจะได้รับเสื้อยืด “ถีบฉันทำไม?” เป็นของที่ระลึก
(*) รายละเอียด: https://www.creativemove.com/whyride

รายชื่อนักออกแบบที่ร่วมแสดงผลงาน:

ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละหัวข้อ
1 นัฐพล พูนพิริยะ
2 พีรดนย์ วริทธิ์กรสุทธิ์
3 ณัฐพล อัคคะอัคร
4 สุนิภา แก้วภักดี
5 ภัณฑิรา ทองเชิด

รายชื่อนักออกแบบที่ผลงานได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแสดงงาน (หัวข้อที่ 1)
กิ่งแก้ว จิรบุษยกุล / กุลธวัช บุญขัน / คาณิน ซื่อต่อศักดิ์ / จักรพล พลมีเดช / จุติพงศ์ ภูสุมาศ / เชิดศักดิ์ เม้ยขันหมาก / ณัฐพงศ์ พลลีมงคล / ณัฐวุฒิ พัฒนศิริศักดิ์ / ธนกร ชินอมรเลิศ  / ธนกร พันธุนรากุล / ธนัชพัชร์ รัตนบวรเศรษฐ์ / ธำรงพุฒ โกราษฎร์ / ธีระยุทธ์ พัฒนานนท์ / บุญฤทธิ์ ภูวนาถศรัณญา / พงศกร บูรณะนัติ / ยุทธศักดิ์ นิมมาน / รักษ์พงศ์ ทองเด็จ / สัญญพงศ์ วงษ์เงิน / อากร สุนทรเสรี / อิทธิภัทธ์

รายชื่อนักออกแบบที่ผลงานได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแสดงงาน (หัวข้อที่ 2)
กิจจา อมรมงคล / จิรวัฒน์ เทพยะกุล / จุติพงศ์ ภูสุมาศ / เชิดศักดิ์ เม้ยขันหมาก / ณัฏฐกรณ์ น้อยพิมพ์ / ทวีศักดิ์ สุระสิทธิ์ / น้ำใส ศุภวงศ์ / ปวเรศ เวสสุกรรมานุกูล / ภัทรดนัย ภักดี / วรยศ ปิติอิสริยาภรณ์ / วัยวุฒิ วรรณ / วาญุภัทร ทองเหลือง / ศักดิภัทร์ ซุงสุวรรณ์ / ศุภวรรธน์ ศรีเพ็ญ / สุดารัตน์ ยโลดม / สุวัฒน์ ชิมสุวัฒน์ / อากร สุนทรเสรี / ศาศวัส จารุรัตน์  / ณัฐชานันท์ มุขราทิพย์ / รณเวท ศรีพวงวงษ์ /

รายชื่อนักออกแบบที่ผลงานได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแสดงงาน (หัวข้อที่ 3)
อิสรา ขจรสิริฤกษ์ / กมลฉัตร คูประเสริฐ / จิตสุภา ชิงพยัคฆ์มัณฑ์ / ชลชัย ธาราวณิชย์ / ชลิต เสงี่ยมศักดิ์ / ฐิติวรพร ชุ่มแจ่ม / ตีรณา กังวานเกียรติชัย / ธนารักษ์ ดีสมพุด / น้ำใส ศุภวงศ์ / นุชนารถ ชูพยุง / บดินทร์ บำบัดนรภัย / พิชญ์สินี มงคลนัฏ / มณฑล ธนาโรจน์ / เมธาวัฒน์ สุวรรณวงศ์ / เริงฤทธิ์ เอกวงศ์อนันต์ / สถิตย์ แหลมกล้า / สมชาย วชิระจงกล / สุรเชษฐ์ ศิลปบรรเลง / อโนชา ดวงเดือน / เอกชัย ละว้า 

รายชื่อนักออกแบบที่ผลงานได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแสดงงาน (หัวข้อที่ 4)
กิตตินันท์ ระคณา / ฐิติ ใช้เทียนทอง / ธนกร พันธุนรากุล / ธาริน ยวงตระกูล / น้ำผึ้ง คงเขียว / น้ำใส ศุภวงศ์ / ปริญญา นฤภัย / ปัญญธิดา ทิพย์สถาพรชัย / ปาสกาล มาเลเซ่ย์ / ปิญชาน์ จินตนา / พงศกร อารีศิริไพศาล / พรพีรพล สังข์รัตน์ / พีระสุต สุวรรโณ / ภูมิชัย ทองหล่อ / มนัสรา วันทนียกุล / รณเวท ศรีพวงวงษ์ / ศศธร ศรีวุฒิชาญ / เสริมเกียรติ ธนวเสถียร / อากร สุนทรเสรี / อาวิน อินทรังษี

รายชื่อนักออกแบบที่ผลงานได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแสดงงาน (หัวข้อที่ 5)
กมลฉัตร คูประเสริฐ / จารุวรรณ ดวงคำ / ชินธิป เอก / ณัฏฐ์ธเนศ รัตนทัตจิรโชติ / ณัฐชานันท์ มุขราทิพย์  / ทักษิณ ศิริสงวนสิทธิ์ / นิสนันท์ ออนแนนศรี / ปฏิพัทธิ์ ชัยวิเทศ / ปัณณวิช กุลธวัชวิชัย / ปานวาด อำนวย / พงศกร อารีศิริไพศาล / ภวิษย์พงศ์ พงษ์สิมา / ภาคภูมิ วิจิตรานนท์ / เมธาวัฒน์ สุวรรณวงศ์ / สรสิทธิ์ แซ่สู้ / สรา สรรพกิจจานนท์ / สุทัศน์ ศักดิ์ำกำจร / อภิชาต ธีรวิทยานิพนธ์ / อากร สุนทรเสรี / ปิยพงศ์ ภูมิจิตร 

ติดต่อสอบถาม
whyride@creativemove.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
www.creativemove.com/whyride

รายละเอียดการประกวด
www.creativemove.com/whyride-contest