เทใจ.com ชุมชนการให้เพื่อสังคม เทรนด์ใหม่ของคนโซเชียลมีเดีย

เดี๋ยวนี้พอมี Social Media และทุกคนสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ทุกที่แบบชนิดที่เรียกว่า always on เปิดรับข้อมูลตลอดเวลา ทำให้การรับรู้ข่าวสารกระจายอย่างรวดเร็วแบบสุดๆ ชนิดที่เรียกว่า จากการบอกต่อ

avatar

@Butthun

29 September 2012