Jack Johnson มหัศจรรย์ดนตรีพลังงานแสงอาทิตย์

ช่วงนี้พลังงานธรรมชาติกำลังเป็นประเด็นสำคัญบนโลกของเรา โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ดูจะเป็นพลังงานสะอาดที่คนให้ความสนใจมากที่สุด หลายบริษัทเริ่มมีการนำเข้าและขายแผงโซล่าร์เซลล์

avatar

samutcha

15 March 2012