Phone+Book จับตู้หนังสือใส่บูทโทรศัพท์…แล้วปันกันอ่าน

ทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยี การเดินทาง การสื่อสาร การรับข่าวสาร จนให้การใช้ชีวิตของเรานั้นเปลี่ยนไปด้วย โดยเฉพาะในสังคมเมือง จะมีการเติบโตมากขึ้น

avatar

Vincent

27 March 2012

บ้านผีเสื้อ จุดเริ่มต้นสถาปัตยกรรมแบบยั่งยืนของชาวกระเหรี่ยง

TYIN Tegnestue Architects องค์กรไม่แสวงหากำไรเพื่อมนุษยธรรมผ่านงานสถาปัตยกรรม ได้นำทีมสถาปนิกออกแบบบ้านสำหรับพักอาศัยของสถานเลี้ยงรับเด็กกำพร้า บ้านหนองบัว จังหวัดตาก 

avatar

Vincent

15 March 2012
1 6 7