‘Cig’ เต่าทะเลแปลงพันธุ์จากก้นบุหรี่ฝีมือมนุษย์มักง่าย

เมื่อถึงฤดูวางไข่ของเต่าทะเล หลังจากการผสมพันธุ์แล้วเต่าตัวเมียจะคลานขึ้นบนฝั่งที่มันเกิดเพื่อทำการวางไข่ โดยการหาพื้นที่เหมาะสมแต่หากมีสิ่งผิดปกติ แสงสว่าง หรือเสียงรบกวน ก็จะคลาน

avatar

chronos

10 February 2017