Infographic ‘อร่อยปาก ลำบากไต’ พฤติกรรมการกินทำร้ายไต

รู้ตัวหรือไม่? ว่าคุณกำลังทำร้ายไตของคุณด้วยพฤติกรรมการกินของคุณเอง คนไทย 17.5% ป่วยเป็นโรคไต ตาย 108 คนต่อวัน สาเหตุตคือการกินเค็ม ลดเค็มก่อนสาย เพื่อไตของคุณเอง

avatar

InfographicMOVE

10 September 2013

Infographic: 9 อาหารมีประโยชน์ ลดคอเลสเตอรอล

คอเลสเตอรอลจะมีประโยชน์ในด้านการเสริมสร้างพลังงานแก่ร่างกายของคน แต่ถ้ามีมากจนล้น อาจส่งอันตรายถึงชีวิตได้ ปัจจัยเสี่ยงที่นำไปสู่การมีคอเลสเตอรอลสูงจนเป็นปัญหา

avatar

InfographicMOVE

4 August 2013

Infographic: หน้าที่ชาวพุทธ (Buddhist Responsibility)

พุทธศาสนาถือเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวใจให้แก่คนทุกคน มันเป็นเหมือนเครื่องมือที่ทำให้เราเข้าใจถึงชิวิตในทุกช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็น การเกิด แก่ เจ็บ และตาย ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธหรือเรียกตนเองว่าชาวพุทธจึงควรเรียนรู้

avatar

InfographicMOVE

19 July 2013