ประกวดออกแบบโปสเตอร์ “ถีบฉันทำไม? (Why Ride?)”

โครงการประกวดออกแบบโปสเตอร์
“ถีบฉันทำไม?​ (Why Ride?)”

เชิญชวนกราฟฟิกดีไซเนอร์ทั่วไทยมาร่วมออกแบบโปสเตอร์รณรงค์ให้เห็นข้อดีของการปั่นจักรยานเพื่อจูงใจให้คนหันมาใช้จักรยานให้มากขึ้น 5 นักออกแบบที่สร้างสรรค์ผลงานได้โดนใจที่สุดจะได้รับรางวัลจักรยาน Fuji มูลค่ารวม 1 แสนบาท

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการประกวด
· 
บุคคลที่มีความสนใจงานออกแบบ โดยไม่จำกัดเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และอาชีพ
· ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
· ส่งในนามบุคคลเท่านั้น

กติกาการประกวด
ออกแบบโปสเตอร์ตามแนวตั้ง ขนาด A2 (42.0×59.4 ซ.ม.) โดยเลือกหัวข้อจาก 1 ใน 5 หัวข้อของประโยชน์จากการใช้จักรยานดังต่อไปนี้ (Update: 8 ต.ค. 55: แก้ไขขนาดโปสเตอร์เป็น A2 จากเดิมที่ระบุว่า A3)

  1. ลดการใช้พลังงาน
  2. สุขภาพกาย-จิตดี
  3. มีเวลาเพิ่ม
  4. ไม่เติมมลภาวะ
  5. พบปะสังสรรค์เพื่อนใหม่

· ใช้เทคนิคไม่จำกัดรูปแบบ ไม่บังคับว่าต้องมีข้อความใดๆ