Prince Ea แร็ปชื่อดังชวนตระหนักปัญหาโลกป่วยเรื้อรัง

ในช่วงเริ่มต้นของชีวิต เราทุ่มเทไปกับการเรียนรู้เพื่อสานต่ออารยะธรรมที่สั่งสมกันมานับศตวรรษ เราคาดหวังการพัฒนาโลกไปสู่สังคมที่เจริญว่า ทว่าภาพที่ปรากฏมันกลับสะท้อนด้านตรงข้าม

avatar

chronos

26 February 2017

‘Do It For The Love’ คอนเสิร์ตเพื่อความสุขแด่ผู้ป่วยขั้นวิกฤติ

Do It For The Love องค์กรที่ใช้ดนตรีสร้างพลังชีวิตให้ผู้ป่วยขั้นวิกฤติ โดยให้ผู้ป่วยและครอบครัวที่ดูแลได้ดูคอนเสิร์ตของศิลปินคนโปรดเพื่อเติมกำลังใจ ความหวัง และให้พวกเขา

avatar

Kay

31 August 2014